//

Imafex s.r.o. - internet telefon televize


navigace: prihlášení | prepínac klienta | hlavní menu | podružné menu | obsah


web kamery e-shop napíšte nám
Wikipedia Affiliate ButtonProgram OFFICE

Program OFFICE

Program OFFICE je určený pre firmy s požiadavkami na prístup do siete Internet bez potreby garancie rýchlosti prenosu.
Pri komunikácii firmy ide najmä o mailovú a web komunikáciu. Firma nevyužíva vzdialené servre pre pripojenie svojich aplikácií. Program OFFICE je navrhnutý ako zdieľané pripojenie do siete Internet s maximálnou agregáciou 1:5, pričom okrem samotného pripojenia do siete Internet obsahuje webhosting pre prevádzku web obsahu spoločnosti s poskytnutím najmodernejších technológií jazykovej podpory stránky (PhP, MySQL...), ako aj mailové schránky s antivírovou a antispamovou ochranou.
K programu je možné využiť odosielanie SMS správ prostredníctvom web portálu.
Jedná sa o službu, ktorú je možné poskytnúť len pri technickej realizovateľnosti v závislosti na existencii technického zariadenia – v lokalite záujemcu

Program PROFI

Program PROFI

Program PROFI je určený pre firmy využívajúce v prevádzke okrem bežnej Internetovej komunikácie (Web, mail...) veľké množstvo pripojení ako aj prístup na vzdialené aplikačné servre .
Program pripojenia je navrhnutý tak, aby garantoval prenosovú šírku pásma do siete Internet s dôrazom na čo najnižšiu latenciu. Program okrem samotného pripojenia do siete Internet obsahuje webhosting pre prevádzku web obsahu spoločnosti s poskytnutím najmodernejších technológií jazykovej podpory stránky (PhP, MySQL...), ako aj mailové schránky s antivírovou a antispamovou ochranou.
K programu je možné využiť odosielanie SMS správ prostredníctvom web portálu.

Cenník na stiahnutie

Tu si možete stiahnuť kompletný cenník internetových služieb pre firmy platný od 1.5.2016. downloadArtos Artos Artos
webdesign

mail – elektronická pošta, spôsob písania, posielania a prijímania správ v elektronických komunikačných systémoch
zdieľané pripojenie – viac súčasne pripojených účastníkov zdieľa jedno pripojenie do siete Internet
agregácia – pomer zdieľania celkovej rýchlosti pripojenia do siete Internet
webhosting - prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet
web obsah – zväčša reklamné informácie umiestnené na webovej stránke
php – moderný open source skriptovací programovací jazyk
mySQL - moderný open source databázový server
antivírová ochrana – zamedzuje neželaným vírusovým ohrozeniam
antispamová ochrana – obmedzuje obťažovanie nevyžiadanou poštou
web portál (v súvislosti odosielania SMS) – rozhranie umožňujúce posielať SMS pomocou internetu
mail – elektronická pošta, spôsob písania, posielania a prijímania správ v elektronických komunikačných systémoch
vzdialený server – zdroj aplikácií a informácií nachádzajúci sa vo vzdialenej lokalite
aplikácia - softvér určený na vykonávanie špecifickej funkcie
šírka pásma – určuje rýchlosť internetového pripojenia
latencia – čas odozvy internetového pripojenia
webhosting - prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet
web obsah – zväčša reklamné informácie umiestnené na webovej stránke
php – moderný open source skriptovací programovací jazyk
mySQL - moderný open source databázový server
antivírová ochrana – zamedzuje neželaným vírusovým ohrozeniam
antispamová ochrana – obmedzuje obťažovanie nevyžiadanou poštou
web portál (v súvislosti odosielania SMS) – rozhranie umožňujúce posielať SMS pomocou internetu