//

Imafex s.r.o. - internet telefon televize


navigace: prihlášení | prepínac klienta | hlavní menu | podružné menu | obsah


web kamery e-shop napíšte nám
Wikipedia Affiliate ButtonInternet

Internet

Naše pripojenie do siete Internet odzrkadľuje potreby práve Vašej firmy.
Program OFFICE je pre menšie firmy od 1 do 10 počítačov s menším dôrazom na garanciu prenosovej rýchlosti a s dôrazom na nízke náklady na pripojenie. Program PROFI je určený pre väčšie spoločnosti s vyšším počtom počítačov, prípadne pre spoločnosti využívajúce vo svojej prevádzke vzdialené servre pre prístup k firemným aplikáciám .

Hlasové služby

Hlasové služby

Poskytujeme hlasové služby pre firemných zákazníkov rôznych potrieb.
Od malých firiem s jednou linkou, po korporácie s vlastnou ústredňou . Naše produkty prinášajú ako kontrolu nad výdajmi, tak aj úsporu nákladov. Navrhujeme a realizujeme sofistikované riešenia komunikácie od automatickej operátorky , cez vyzváňacie skupiny až po virtuálnu ústredňu . Poskytujeme mesačne desiatky tisíc minút hovorov pre firemných klientov. Hovory v našej sieti sú trvale bezplatné.

Dátové služby

Dátové služby

Pre potreby firiem priblížiť svoje prevádzky v informačnom prostredí poskytujeme riešenia od priameho prepojenia sieti optickým káblom alebo mikrovlnným spojom až po využitie prostredia Internetu k vytvoreniu dátového prepoja s bezpečným šifrovaním zabezpečeným prostredím.
Naše riešenia navrhujeme s dôrazom na dostupnosť a kvalitu poskytovanej služby, pričom ich zmluvne garantujeme.


Pre viac informácii o Webhostingu a Serverhostingu kliknite na tlačítko viac

Pre viac informácii o ostatných dátových službách kliknite na tlačítko a vyplňte kontaktný formulárArtos Artos Artos
webdesign

Internet – dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí
prenosová rýchlosť – rýchlosť prenosu dát
vzdialený server – zdroj aplikácií a informácií nachádzajúci sa vo vzdialenej lokalite
aplikácia - softvér určený na vykonávanie špecifickej funkcie
ústredňa – zariadenie na prepájanie telefonických a VOIP hovorov
automatická operátorka – automatizovaná prepojovacia služba
vyzváňacie skupiny – skupiny telefónnych čísiel, ktoré sú podradené jednému telefónnemu číslu, pričom pri volaní na priradené číslo skupine je možné hovor prevziať na ktoromkoľvek čísle zo skupiny
virtuálna ústredňa – ústredňa realizovaná na vzdialenom serveri (ústredni)
sieť - prostriedky, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi
sieť - prostriedky, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi
optický kábel – káblové vedenie prenášajúce informácie prostredníctvom svetelného lúča s veľmi vysokými prenosovými rýchlosťami a hustotou dát.
mikrovlnný spoj – slúži na prenos dát bez fyzického spojenia
Internet – dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí
šifrovanie – zakódovanie prenášaných údajov (dát) slúži na ochranu citlivých dát