//

Imafex s.r.o. - internet telefon televize


navigace: prihlášení | prepínac klienta | hlavní menu | podružné menu | obsah


web kamery e-shop napíšte nám
Wikipedia Affiliate ButtonA

Agregácia - pomer zdieľania celkovej rýchlosti pripojenia do siete Internet


Antispamová ochrana - obmedzuje obťažovanie nevyžiadanou poštou


Antivírová ochrana - zamedzuje neželaným vírusovým ohrozeniam


Aplikácia - softvér určený na vykonávanie špecifickej funkcie


Automatická operátorka - automatizovaná prepojovacia služba


Autonómna počítačová sieť - počítačová sieť ktorú si spravujú účastníci samiD

Dáta - Zbierka organizovaných informácií


Dátové služby - internet, mail, ftp, virtuálne privátne siete


Dynamická agregácia - premenlivý počet súčasne pripojených zákazníkov ovplyvňujúci parametre celkovej dostupnej rýchlosti skupiny užívateľovH

Hlasové služby - telefón a riešenia hlasovej komunikácie medzi viacerými účastníkmi pripojenými v sieti Internet


Hotline - automatický smerovací systém pre hovory pre podporu zákazníkomI

Imafex - Firma IMAFEX spol. s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou a prevádzkou verejnej elektronickej komunikačnej siete, prenájmom okruhov, prenosom dát a verejnou telefónnou službou


Internet - dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí


Internetový herný server - umožňuje hranie hier medzi viacerými hráčmi


IP telefón - zariadenie umožňujúce telefonovanie cez internetL

Latencia - čas odozvy internetového pripojeniaM

Mail - elektronická pošta, spôsob písania, posielania a prijímania správ v elektronických komunikačných systémoch


Maximálna agregácia - maximálny počet súčasne pripojených klientov k definovanej celkovej rýchlosti pripojenia


Mikrovlnné spojenie - slúži na prenos dát bez fyzického spojenia


Mikrovlnný spoj - slúži na prenos dát bez fyzického spojenia


mySQL - moderný open source databázový serverO

Odozvy na hlasový server - maximálna latencia k servru


Optický kábel - káblové vedenie prenášajúce informácie prostredníctvom svetelného lúča s veľmi vysokými prenosovými rýchlosťami a hustotou dát.P

Php - moderný open source skriptovací programovací jazyk


Portál (v súvislosti s platením IMAFONU ) - internetové rozhranie umožňujúce rýchlu a jednoduchú platbu služby


Prenosová rýchlosť - rýchlosť prenosu dátR

Router - sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťamiS

Set-top-box - zariadenie umožňujúce pozeranie televízie cez internetové pripojenie


Sieť - prostriedky, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi


SIP software - software umožňujúci používanie VOIP na Vašom počítači


Šifrovanie - zakódovanie prenášaných údajov (dát) slúži na ochranu citlivých dát


Šírka pásma - určuje rýchlosť internetového pripojeniaU

UTO - uzlový telefónny obvod


Ústredňa - zariadenie na prepájanie telefonických a VOIP hovorovV

Virtuálna ústredňa - ústredňa realizovaná na vzdialenom serveri (ústredni)


Vlastná správa - staranie sa o sieť účastníkmi siete


VOIP - technológia umožňujúca telefonovanie cez internet


VOIP brána - zariadenie umožňujúce pomocou analógového alebo ISDN telefónu využívať VOIP telefonovanie


VOIP telefón - zariadenie umožňujúce telefonovanie cez internet


Vyzváňacie skupiny - skupiny telefónnych čísiel, ktoré sú podradené jednému telefónnemu číslu, pričom pri volaní na priradené číslo skupine je možné hovor prevziať na ktoromkoľvek čísle zo skupiny


Vzdialený server - aplikácií a informácií nachádzajúci sa vo vzdialenej lokaliteW

Webdesign - návrh funkčného riešenia webovej lokality


Webhosting - prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet


Webmail - webové rozhranie na prácu s elektronickou poštou


Web obsah - zväčša reklamné informácie umiestnené na webovej stránke


Web portál (v súvislosti odosielania SMS) - rozhranie umožňujúce posielať SMS pomocou internetuX

X-lite - software umožňujúci používanie VOIP bez akéhokoľvek zariadeniaZ

Zdieľané pripojenie - viac súčasne pripojených účastníkov zdieľa jedno pripojenie do siete Internet0-9

128 kbps v oboch smeroch - minimálna rýchlosť pripojenia na internet ktorá zaručuje kvalitu VOIP

Artos Artos Artos
webdesign