//

Imafex s.r.o. - internet telefon televize


navigace: prihlášení | prepínac klienta | hlavní menu | podružné menu | obsah


web kamery e-shop napíšte nám
Wikipedia Affiliate ButtonInformácie o spoločnosti

Firma IMAFEX spol. s.r.o. je slovenská spoločnosť bez účasti zahraničného kapitálu a od roku 2001 je držiteľom licencie č.4413/2001 vydanej TÚ SR na výstavbu a prevádzku mikrovlnných rádiových sietí a pripájanie do siete INTERNET. Na základe ohlásenia na TÚ SR evidované pod číslom 571/04 si firma splnila ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona číslo 610/2003 Z.z. aby mohla vykonávať nasledujúce činnosti : výstavba a prevádzka verejnej elektronickej komunikačnej siete, prenájom okruhov, prenos dát a verejnú telefónnu službu.


V súčasnej dobe prevádzkujeme v oblasti Liptova (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok) a Banskej Bystrice optickú sieť s v kombinácii s mikrovlnnými vysielačmi. Naša sieť je postavená na technológii optických vlákien a mikrovlnnej technológii, pričom chrbticová časť je na diaľkových spojoch riešená vlastnými a prenajatými optickými trasami do peeringového centra SIX Bratislava. V prevádzke máme aj sedem vlastných synchrónnych spojov o jednotlivých kapacitách až 380 Megabitov prevádzkovaných v licencovanom pásme. Na optických častiach našej siete využívame aktívne optické prvky renomovaných spoločností, pričom v súčasnosti naše chrbticové spoje prevádzkujeme na rýchlosti 10Gbps. Optické trasy našej siete LiptovNet dnes dosahujú celkovú dĺžku 50 kilometrov. V sieti LIPTOVNET sa denne pripája do INTERNETU viac ako 8000 jednotlivých klientov. V súčasnosti distribuujeme celkovú kapacitu 2 Gigagabity s uzlami pripojenia v mestách Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Banská Bystrica, pričom využívame prenajaté medzimestské optické siete spoločností Energotel a.s. a Orange a.s.


Portfólio našich klientov pozostáva predovšetkým zo súkromných firiem a zo štátnej správy a samosprávy. Od roku 2004 sa úspešne rozširujeme aj v rezidenčnom sektore a dnes máme pripojených viac ako 7500 domácností z celkového počtu cca 15.000 pripojiteľných domácností ku ktorým existuje v súčasnosti optická infraštruktúra.


Naša spoločnosť je taktiež vlastníkom niekoľkých optických spojov v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok a Banská Bystrica a je vybavená náradím a technológiou na výstavbu a meranie optických spojov a trás.


V roku 2005 sme po roku príprav založili s mestom Liptovský Mikuláš akciovú spoločnosť LiptovNet a.s., kde sme väčšinovým akcionárom. Táto spoločnosť pokračuje vo výstavbe chrbticových optických spojov do Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET s možnosťou prenájmu tretím subjektom za účelom poskytovania dátových služieb rôzneho charakteru (Internet, hlas, VPN, TV, kamerové systémy a podobne).


V roku 2006 sme spustili verejnú telekomunikačnú službu zakúpením generačne najnovšej ústredne TESLA Phonet 5000 na báze protokolu SIP, pričom v roku 2007 sme spustili plne automatizovaný portál pre rezidenčných klientov.


Od roku 2008 úspešne prevádzkujeme služby IPTV, pričom prevádzkujeme vlastný Headend na platforme Cisco DCM9900 ako aj middleware s podporou koncových SetTopBoxov Motorola. V súčasnosti túto službu využíva viac ako 500 domácností.


Detailné informácie

Tu nájdete detailné údaje o spoločnosti IMAFEX s.r.o. v súvislosti s právnym vystupovaním spoločnosti.


Upozorňujeme, že všetky tieto údaje majú iba informatívny charakter a smerujú mimo túto stránku.


Obchodný register http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8730&SID=5&P=0


Artos Artos Artos
webdesign